Referat fra medlemsmøtet 24. september.

Tirsdag 24. september var det åpent medlemsmøte i Svend Foyns arbeiderboliger. Vi var samlet i «bryggerhuset», som i dag rommer arbeiderboligens festlokale. Det var meget hyggelig med tømmer-vegger og fyr på peisen. Både i hovedrommet og på kjøkkenet henger portretter av stedets opphavsmann.                                                                                      Torunn Simmelhag, leder i borettslaget, fortalte oss om boligene før og nå.                          Bygningene ble oppført i etapper fra ca.1850- til 1870. De ble reist Foto:Sidsel Winding-Stavseth av skipsreder Svend Foyn for folk som var ansatt hos ham. Bygningene inneholdt opprinnelig 1- og 2-roms leiligheter. Det bodde på det meste om lag 300 mennesker der. Det var enkelt, praktisk og billig. Her var det også barnehage og skole. Arbeiderboligene ble bygd fordi Svend Foyn (1809–1894), var opptatt av at hans arbeidere og deres familier skulle ha akseptable boligforhold.                                                                                                  Bygningene brukes stadig til boligformål og er i dag organisert som et borettslag. Arbeiderboligene er et fredet kulturminne, de er fredet utvendig. Det gir forpliktelser. Vi må bruke linoljemaling, og grønnfargen på dørene kan vi ikke endre, sa borettslagsleder Torunn Simmelhag. Det er i dag et populært sted å bo. Leilighetene er nå modernisert, slått sammen til større enheter og det er et hyggelig felles uterom.                                                                 Det er skrevet mange bøker og artikler om Svend Foyn sitt liv og hans giverglede, så det er mye å ta av for de som ønsker mer informasjon. Takk til Torunn Simmelhag.

Gunnar Fadum hadde med et filmopptak fra da han holdt 17.mai-tale ved Svend Foyn sin bauta ved Tønsberg domkirke. Det er en tradisjon at en fra Tønsberg Sjømannsforening holder 17. mai-tale der.                                                                                                                     Mens vi drakk kaffe og spiste kaker ble det vist en kortfilm om hvalfangst. Livet og arbeidet ombord på hvalbåten og kokeriet. Dette ble det satt stor pris på både av de kvinnelige og mannlige gjester. Noen gjenopplevde tiden om bord og for andre var det første gang de så det på film. Takk for en fin kveld.    Arvid Hvidsten. Referent.