Nytt ved Nikolinehuset.

Selv i disse Coronatider er det blitt utført fint arbeid av den aktive «utegruppen» vår.
Fra Paviljongen, Erindringslund, er det laget en steintrapp ned til et planert område. Langs trappen er det satt opp rekkverk.  Området er tilsådd, så det blir gress der. Blomstene har Berit Hansen ordnet med.

 

Langs ytterkanten er det satt opp tradisjonell skigard med staur, bakhon og sveig.  Arvid Hvidsten hadde litt erfaring fra Gudbrandsdalen, og viste villig de andre i gruppen hvordan det kan gjøres.

Foto: Thore Westegaard