Alle innlegg av Arvid

Referat fra medlemsmøtet 24. september.

Tirsdag 24. september var det åpent medlemsmøte i Svend Foyns arbeiderboliger. Vi var samlet i «bryggerhuset», som i dag rommer arbeiderboligens festlokale. Det var meget hyggelig med tømmer-vegger og fyr på peisen. Både i hovedrommet og på kjøkkenet henger portretter av stedets opphavsmann.                                                                                      Torunn Simmelhag, leder i borettslaget, fortalte oss om boligene før og nå.                          Bygningene ble oppført i etapper fra ca.1850- til 1870. De ble reist Foto:Sidsel Winding-Stavseth av skipsreder Svend Foyn for folk som var ansatt hos ham. Bygningene inneholdt opprinnelig 1- og 2-roms leiligheter. Det bodde på det meste om lag 300 mennesker der. Det var enkelt, praktisk og billig. Her var det også barnehage og skole. Arbeiderboligene ble bygd fordi Svend Foyn (1809–1894), var opptatt av at hans arbeidere og deres familier skulle ha akseptable boligforhold.                                                                                                  Bygningene brukes stadig til boligformål og er i dag organisert som et borettslag. Arbeiderboligene er et fredet kulturminne, de er fredet utvendig. Det gir forpliktelser. Vi må bruke linoljemaling, og grønnfargen på dørene kan vi ikke endre, sa borettslagsleder Torunn Simmelhag. Det er i dag et populært sted å bo. Leilighetene er nå modernisert, slått sammen til større enheter og det er et hyggelig felles uterom.                                                                 Det er skrevet mange bøker og artikler om Svend Foyn sitt liv og hans giverglede, så det er mye å ta av for de som ønsker mer informasjon. Takk til Torunn Simmelhag.

Gunnar Fadum hadde med et filmopptak fra da han holdt 17.mai-tale ved Svend Foyn sin bauta ved Tønsberg domkirke. Det er en tradisjon at en fra Tønsberg Sjømannsforening holder 17. mai-tale der.                                                                                                                     Mens vi drakk kaffe og spiste kaker ble det vist en kortfilm om hvalfangst. Livet og arbeidet ombord på hvalbåten og kokeriet. Dette ble det satt stor pris på både av de kvinnelige og mannlige gjester. Noen gjenopplevde tiden om bord og for andre var det første gang de så det på film. Takk for en fin kveld.    Arvid Hvidsten. Referent.

Referat fra medlemsmøtet 3.sept. 2019 på Løkken

Det var åpent medlemsmøte på Løkken tirsdag 3. september. Kveldens foredragsholder var Per Evtun, leder av Medisinsk historielag i Tønsberg.                  Han startet med å fortelle om historielaget, og litt om sin egen bakgrunn.

Jeg tar med noe han har skrevet i en annen sammenheng:

« Det å etablere en medisinsk historiegruppe er ofte en reise med de glade amatører. Begeistringen for idéen er stor, men ikke alle vet hvor vi skal. Etter hvert blir det likevel et fundament å bygge på. Hva medisinsk historie egentlig er, åpenbarer seg etter hvert som kunnskapene om emnet øker. Fokuset går fra utgangspunktet som ofte er gjenstander, til mer immaterielle verdier. Etter å ha bygget opp kunnskaper, synes man faget medisinsk historie er så spennende at man vil fortelle det til andre. Tanken om utstillinger og andre presentasjoner dukker opp. Vi har nemlig noe å fortelle, noe som ikke bare angår helsepersonell, men alle! I Tønsberg har vi således hatt stor suksess med Årboken. Lokalt er det ofte pensjonister som driver historielagene, og for å holde interessen oppe, er det viktig å hente inspirasjon. Kontakter med andre historielag, slik vi har gjennom nettverket, har gitt oss mange impulser og gode opplevelser. «

Gjennom sitt foredrag ga han oss et innblikk i helsevesenets spede begynnelse for ca. 900 år siden, og fram til nyere tid. Evtun tok oss med på en reise i sykehusutvikling.

  • Håkon Håkonssons lasarett på 12-hundretallet.
  • Middelalderens mørke tid med svartedauen og spedalskhet.
  • Jarlsbergs Grevskaps Sykehus. 1798 – 1844
  • Fattighus og sykehus opprettes på Møllebakken. 1841.                                      Legges ned i 1879, pasientene flyttes til amtssykehuset.
  • Amtssykehuset ble oppført på Midtløkken (Sødringsløkken). 1843-44. Sykehuset på Midtløkken brant ned i1871.
  • Nytt Amtssykehus åpner som Jarlsberg og Laurvigs amts sygehus. 1879.

Det ble bygget i nåværende Halfdan Wilhelmsens allé 17, ved den gamle stormøllen. Det hadde 50-60 senger.

Det er umulig å referere til alt han formidlet, han bør oppleves og høres.

En utmerket og kunnskapsrik foredragsholder. Stor takk til Per Evtun.

Som en av tilhørerne sa: « Gi meg en kopp kaffe, så kan jeg høre på han en time til «.

Så var det tid for kaffe, kaker og loddsalg. Takk for en flott kveld.

Arvid Hvidsten.  Referent.