Årsmøte

Torsdag 12. mars. kl. 18.00.

Årsmøte i Nikolinehuset.

Vanlige årsmøtesaker.

Nytt medlemsblad med møte-innkallelse kommer i februar.