Ny tursti ved Esso-parkeringsplass

Tunsberg Historielag har tidligere opparbeidet Kultursti mellom Esso og Karlsvika. Viser til informasjonsheftet » Essoskogen og Karlsvik. » og til QR koder som er satt opp langs stien. På side 6 og 7, under punkt 1, er det noe informasjon om Bakkeskaug.                        Det lå to Bakkeskaug gårder rett vest for P- plassen ved Esso. Alle hus ble revet når Esso inntok området. Vi er nå i gang med å rydde fram disse hustuftene. Dette blir et nytt fint turområde rett ut fra P-plassen. Det blir fine bilder med informasjon ved hver hustuft. Tønsberg og Omegn Turistforening har kuttet trær, busker og kratt på området.
Nå gjenstår det å rydde bort det som er kuttet, og å fjerne mose fra de gamle grunnmurene. Men vi trenger hjelp til å rydde dette bort.                                                 

Håper at  noen av dere vil hjelpe oss med dette?                                                                                      Dere trenger bare vilje og arbeidshansker.                                                                                              Vennligst ring 48194385, Arvid Hvidsten, for nærmere informasjon og avtal tid.